Deca i skola

PUT U ŽIVOT , odabrane misli Lava Tolstoja   
 • Mladi ljudi koji počinju da žive izlaze na nove, njima nepoznate puteve, i nalaze desno i levo nepoznate stazice. Iako se spočetka pokaže da je veselo i lako ići po njima, onda se zađe tako daleko, da i kad bi hteo da se vratiš na stari glavni put, neznaš više kako da se vratiš, nego ideš sve dalje i zalaziš u propast
 • Jedan od glavnih uzroka ljudskih nevolja je lažno shvatanje da jedni ljudi mogu nasiljem da popravljaju, udešavaju život drugih ljudi
 • Ako misliš da je društveno uređenje loše, pa hoćeš da ga popravljaš, znaj da za to ima samo jedan način: da svi ljudi postanu bolji; u tvojoj vlasti je samo jedno: da sam postaneš bolji
 • Dobrota odoleva svemu, a sama je neodoljiva
 • Svemu može čovek da se odupre, ali ne može dobroti
 • Ne brini se za količinu nego za kakvoću svojih prijatelja: neprijatno je kad se čovek ne dopada dobrim ljudima, ali ne dopadati se zlim ljudima uvek je dobro
 • Najvažnije je za tebe kako sam o sebi misliš, jer ćeš od toga biti srećan ili nesrećan, a nikad od toga kako će drugi misliti o tebi
 • Mi od učitelja očekujemo da svog slušaoca učini najpre razboritim, zatim razumnim i, najzad, učenim čovekom
 • Koliko nepotrebnog čitanja mogli bismo da uštedimo kada bismo samostalno mislili.
 • Kad bismo ljude učili kako treba da misle, a ne samo šta treba da misle, ...
 • Nikad put ka dobrom znanju nije vodio po svilastoj travi, zasejanom cvećem: čovek mora uvek da se penje po golim stenama
 • Sposobnost da se sećamo prošlosti i da zamišljamo budućnost dana nam je samo stoga da, kad razmišljamo o jednim ili o drugom, tačnije rešavamo zadatke sadašnjosti, a nikako da žalimo za prošlošću ili da spremamo budućnost
 • Vreme je iza nas, vreme je pred nama. Čim samo počneš da duže misliš o onome što je bilo ili o onome što će biti, odmah gubiš ono što je glavno: istinski život u sadašnjosti
 • Ništa nije važno osim onoga što radimo u sadašnjem trenutku
 • Pobediti loše navike može čovek samo danas, a ne sutra
 • Kad bi se samo češće sećali da se propušteno vreme ne može vratiti, da se učinjeno zlo ne može nikad da popravi, mi bi smo više činili dobra a manje zla
 • Ljudi svoj život kvare ne toliko time što ne čine ono što treba da čine, koliko time što čine ono što ne treba da čine
 • U prepirkama zaboravlja se istina. Prepirku prekida onaj ko je pametniji
 • Trudi se da ti u prepirci reči budu meke a dokazi jaki ! Gledaj da uveriš protivnika a ne da mu dosadiš
 • Što manje ljudi znaju o lošim delima drugih ljudi, tim strožiji su prema samim sebi
 • Ne slušaj nikad one koji govore loše o drugima, a dobro o vama !
 • Velika je snaga u onoga čoveka koji ume da prećuti i onda kad ima pravo
 • Daj više odmora jeziku nego rukama
 • U opštenju sa ljudima ne zaboravljaj ono što si doznao u samoći. A u samoći razmišljaj o onome što si doznao opštenjem sa ljudima
 • Trima putevima možemo da dođemo do mudrosti. PRVO: putem iskustva; to je najteži put. DRUGO: putem podražavanja; to je najlakši put. TREĆE: putem razmišljanja; to je put najplemenitiji.
 • Kakva će biti sudbina čovekova zavisi od toga kako on u mislima vidi svoj život
 • Debelo drvo počelo je od tankog pruta. Devetospratna kuća počela je od slaga opeka. Putovanje od hiljadu kilometara počinju od jednog koraka. PAZITE na svoje misli: one su početak postupka!
 • Da razum ne može da upravlja životom, tvrde samo ljudi čiji je razum tako pokvaren da mu ni oni sami ne veruju.
 • Trudi se da ne misliš o onome što smatraš lošim.
 • Često mladi ljudi govore: >> Neću da živim tuđom pameti, sam hoću da razmislim << . To je sasvim svoja misao dragocenija je od svih tuđih misli. ALI , zašto da razmišljam o omome o čemu je već razmišljano? U tome i jeste snaga čovečanstva što može da se koristi tuđim mislima i da ide dalje.
 • Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaš. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svoga života
 • Čovek se razlikuje od životinje samo time što može da misli. Jedni ljudi razvijaju u sebi tu sposobnost, drugi ne brinu za to, ...
 • Sposobnost mišljenja je nešto najdragocenije u čoveku, i nju treba svim silama da čuvamo i negujemo u sebi.
 •      PUT U ŽIVOT , odabrane misli Lava Tolstoja