Mendeljejev periodni sistem elemenata
Vodonik, Helijum, Lithijum, Berilijum, Bor, Ugljenik, Azot, Kiseonik, Fluor, Neon, Natrijum, Magnezijum, Aluminijum, Silicijum, Fosfor, Sumpor, Hlor, Argon, Kalijum, Kalcijum, Skandinijum, Titan, Vanadijum, Hrom, Mangan, Gvozdje, Kobalt, Nikl, Bakar, Cink, Galijum, Germanijum, Arsen, Selen, Brom, Kripton, Rubidijum, Stroncijum, Itrijum, Cirkonijum, Niobijum, Molibden, Tehnecijum, Rutenijum, Rodijum, Paladijum, Srebro, Kadmijum, Indijum, Kalaj, Antimon, Telurijum, Jod, Cezijum, Barijum, Lantan, Hafnijum, Tantal, Volfram, Renijum, Osmijum, Iridijum, Platina, Zlato, Ziva, Talijum, Olovo, Bizmut, Polonijum, Astatit, Radon , Francijum, Radijum, Aktinijum, Unnilquadium, Unnilpentium, Unnilhexium, Unnilseptium, Unniloctium, Unnilennium, Cerijum, Prazeodijum, Neodijum, Prometijum, Samarijum, Europijum, Gadolinijum, Terbijum, Disprozijum, Holmijum, Erbijum, Tulijum , Iterbijum, Lutecijum, Torijum, Protaktinijum, Uranijum, Neptunijum, Plutonijum , Americijum, Kirijum, Berklijum, Kalifornijum, Ajnstajnijum, Fermijum, Mendljevijum, Nobelijum, Lorencijum
H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te J Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Unq Unp Unh Uns Uno Une
 
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
NAZIV BROJ ATOMSKA TEŽINA
TEMPERATURA TOPLJENJA TEMPERATURA KLJUČANJA
 
  Alkalni metali
  Alkalni zemljani metali
  Promenljivi metali
  Ostali metali
  Nemetali
  Plemeniti gasovi
  Lantanidi
  Aktinidi
..: Deca i škola :..