Početna strana
        * Prethodna stranica

CRVENI KRST MLADENOVAC
Mladenovac, ul. Kralja Petra I br. 117   * Tel./ faks : 011/ 8231 - 133    
Distributivni centri - Bisina 3    * Tel. 011/ 8236 - 494 i 011/ 8236 - 278       
Akcija DANI DATUM VREME  MESTO / Punkt PLAN
I
Ponedeljak
Sreda
16. februar
25. februar
10 - 14 čas.
10 - 14 čas.
" Lasta " Mladenovac
Gradska biblioteka Mladenovac
25
40
II
Petak
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
20. mart
23. mart
24. mart
25. mart
26. mart
27. mart
10 - 14 čas.
09 - 14 čas.
10 - 14 čas.
09 - 15 čas.
09 - 15 čas.
10 - 14 čas.
" Makovica " Mladenovac
ABS " Minel - Trafo "
OŠ. Bisa Simić - B. Krsna
" Kobest " Mladenovac
" Petar Drapšin " Klub
OŠ. Momčilo Živojinović
25
40
25
50
85
25
III
Petak
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
10. april
13. april
14. april
15. april
16. april
09 - 14 čas.
09 - 15 čas.
10 - 16 čas.
13 - 17 čas.
11 - 15 čas.
Dom zdravlja Mladenovac
" Keramika " Mladenovac
Tehnička škola Mladenovac
Gimnazija Mladenovac
Mlekara " Granice "
45
65
70
40
20
IV
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
23. juni
24. juni
25. juni
26. juni
10 - 14 čas.
09 - 14 čas.
09 - 15 čas.
09 - 15 čas.
Gradska biblioteka Mladenovac
Institut " Selters "
" Kobest " Mladenovac"
" Petar Drapšin " Klub
50
40
45
70
V
Ponedeljak 10. avgust 09 - 14 čas. Dom zdravlja ( Autobus ) 120
VI
Petak
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
18. septembar
21. septembar
22. septembar
23. septembar
24. septembar
25. septembar
10 - 14 čas.
09 - 14 čas.
10 - 14 čas.
09 - 15 čas.
09 - 15 čas.
09 - 15 čas.
" Makovica " Mladenovac
ABS " Minel - Trafo " AD
OŠ. Bisa Simić - B. Krsna
" Keramika " Mladenovac
" Kobest " Mladenovac
" Petar Drapšin " Klub
30
40
25
65
45
80
VII
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
12. oktobar
13. oktobar
14. oktobar
15. oktobar
10 - 14 čas.
11 - 15 čas.
10 - 14 čas.
10 - 14 čas.
OŠ. Kosta Đukić - Selters banja
Mlekara " Granice
OŠ. Momčilo Živojinović
" Lasta " Mladenovac
30
25
25
25
VIII
Ponedeljak
Utorak
Seda
Četvrtak
09. novembar
10. novembar
11. novembar
12. novembar
10 - 14 čas.
09 - 14 čas.
10 - 16 čas.
13 - 17 čas.
Gradska biblioteka Mladenovac
Institut " Selters"
Tehnička škola Mladenovac
Gimnazija Mladenovac
40
40
80
50
IX
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
21. decembar
22. decembar
23. decembar
24. decembar
25. decembar
09 - 14 čas.
10 - 14 čas.
09 - 15 čas.
09 - 15 čas.
09 - 15 čas.
Dom zdravlja Mladenovac
OŠ. Bisa Simić - B. Krsna
" Keramika " Mladenovac
" Kobest " Mladenovac
" Petar Drapšin " Klub
40
25
70
40
75

Sekretar Crvenog krsta :  Vesela Jevtić
* Ruke koje pomažu svetije su od usana koje mole *
                                 * Prethodna stranica