Deca i skola  

Dete nije dete
Igračka za strine i tete
Dete je dete
Da ga volite i razumete
Nećete mi verovati
I veliki pesnik Gete
Nekada je bio beba
I veoma nemirno dete
Brkati hajduk Veljko
Što je zlotvoru prašio pete
U početku je sisao palac
I bio nemoguće dete
Junaci kosmosa
Što lete na druge planete
Prvo su sedeli na nošama A posle su seli u rakete
Dete nije dete
Igračka za strine i tete
Dete je dete
Da ga volite i razumete


NAPISAO
Ljubivoje Ršumović